Ky kurs synon t'i njohë studentët me njohuritë fillestare në lidhje me inxhinierinë e softeve. Ai përshkruan hapat kryesore të ciklit jetësor, detaje mbi menaxhimin e projektit si dhe mbledhjen e kërkesave, modelimin e softeve, etj.