Studimi i teknikave themelore të algoritmeve dhe strukturat e të dhënave që janë më të përdorshme në fushën e programimit, analiza shkencore e efikasitetit të tyre, zbatimet praktike të tyre.