Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit për klasën X të shkollës së mesme.